Fair-play en goede afspraken


Beste leden, ouders en supporters,
 

TTCD draagt fair-play hoog in het vaandel. Als lid van TTCD verwachten wij dat alle spelers zich houden aan volgende afspraken.

- Voor thuiswedstrijden: wees zeker een halfuur voor aanvang van de interclub aanwezig om mee te helpen de zaal klaar te zetten en help na de ontmoeting de zaal weer op te ruimen. Ook na een training of "vrij spel" help je mee de zaal op te ruimen.

- Na een interclub ontmoeting is het een goede gewoonte dat de thuisploeg de bezoekers trakteert op een drankje. Loop dus niet onmiddellijk weg. Kan je echt niet blijven, neem dan afscheid van je medespelers en tegenstanders en geef je bijdrage (bv 4€) voor de traktatie aan één van je ploeggenoten. 

- Zorg ervoor dat je vuilnis altijd in de vuilnisbak werpt. Opgeruimd staat netjes! 

- Alcoholgebruik in de sportzaal is verboden zolang de interclubontmoeting nog lopende is.  

Fair-play tips voor spelers: 

- Verontschuldig je tegenover je tegenstander bij het maken van een ‘netje’ of ‘kantje’.
- Plaats plezier en inzet boven winnen.
- Hou je palet in je handen, gooi ze niet weg bij het verliezen van een punt of set.
- Respecteer steeds de scheidsrechter, want zonder hem is er geen wedstrijd mogelijk.
- Schud na winst of verlies steeds de hand van je tegenstander en van de scheidsrechter.
- Speel om te winnen, maar leer omgaan met verlies.
- Zoek geen excuses als je verliest. Goede verliezers krijgen meer respect dan slechte winnaars.
- Blijf positief, ook als je verliest.
- Als je zelf gerespecteerd wil worden, respecteer dan ook de scheidsrechter, je medespelers, de tegenstander en het materiaal. Door zelf respect te tonen, dwing je respect af.
- Schop niet tegen de tafel of de afbakeningen.
- Waardeer ook mooie punten van je tegenstander.
- Moedig je ploeggenoten aan als je in team speelt.
- Houd het leuk! Onthoud dat spelvreugde de basis van succes is.
- Respecteer zowel je teamgenoten als je tegenstanders.
- Ban alle gezeur tijdens training en/of wedstrijd.
- Zeur niet over de tafels, balletjes, tegenstanders,… Kijk eerst naar jezelf.
- Probeer tafeltennis leuk te maken en leuk te houden.
- Een speler die kan verliezen, komt er als winnaar uit.


Fair-play tips voor trainers, ouders en toeschouwers:

- Tafeltennis is ‘fun’. Kijk kalm en relaxed naar een tafeltennismatch.
- Juich ‘kantjes’ en ‘netjes’ niet toe.
- Besef dat jonge tafeltennissers nog kinderen zijn. Zij zitten volop in een leerproces.
- Denk goed na over je woordkeuze. Gebruik nooit scheldwoorden of opruiende taal.
- Ga nooit in discussie: noch met de tegenstander, noch met andere toeschouwers, noch met de scheidsrechter!
- Reageer niet op uitlatingen van wie dan ook.
- Moedig altijd aan, ook als het wat minder gaat! Maar hou het stil tijdens de punten…
- Evalueer niet alleen het wedstrijdresultaat... maar ook de houding, de mentaliteit van je speler. Doe dit liefst niet onmiddellijk na de wedstrijd.
- Ban alle gezeur tijdens training en wedstrijden.
- Behandel je spelers (of kind) op dezelfde manier na winst en verlies.
- Maak tijd voor een praatje met de tegenstanders, toon het goeie voorbeeld!
- Blijf positief, ook als je kind / speler verliest.
- Leer kinderen toegeven dat de tegenstrever beter is en leer hen daar waardering (bewondering) voor op te brengen.
- Sportieve opvoeding is vorming voor het leven.
- Niemand is perfect, iedereen heeft het recht om fouten te maken.
- Reageer op een gepaste manier op onsportieve uitlatingen van uw kind / speler.
- Wijs je spelers op hun verantwoordelijkheid als ze zich slecht of onsportief gedragen tijdens het sporten.

Met sportieve groeten,

Het bestuur